Lundbeckfonden støtter ny dansk hjerneforskning med 228 mio. kr

lundbech

Lundbeckfonden støtter ny dansk hjerneforskning med 228 mio. kr.

Top Photo Courtesy of Lundbeck foundation

Lundbeckfondens bestyrelse har netop besluttet at støtte ny dansk hjerneforskning med 228 mio. kr. En stor del af støtten gives til projekter med fokus på personlig medicin for at bakke op om den nationale strategi på området.

Hjernesygdomme koster samfundet mere end kræft, diabetes og hjerte-kar-sygdomme tilsammen. Alligevel ved vi alt for lidt om både den raske og den syge hjerne.

Derfor besluttede Lundbeckfondens bestyrelse på et møde fredag d. 14. december at give 228 mio. kr. til dansk hjerneforskning – den største samlede uddeling i fondens historie.

”Når man ser på de massive omkostninger, hjernesygdomme har for den enkelte patient, for de pårørende og for samfundet, så undrer det, at der ikke er mere fokus på og midler til området. Vi ved stadig uendeligt lidt om hjernen, og ja, den er kompleks, men det er blot et argument for at give endnu flere ressourcer til området og forsøge at blive klogere, så vi kan udvikle bedre og mere effektive behandlinger,” siger Christian Elling, Acting Senior Vice President. Grants & Prizes, Lundbeckfonden.

”Lundbeckfonden har en ambition om, at Danmark skal være blandt de førende hjerneforskningsnationer i verden, og det er det mål, vi nu sætter handling og 228 mio. kr. bag.”

Forskerne, der modtager bevillingerne, vil få besked indenfor et par uger.

Bakker op om national strategi
En stor del af støtten gives til projekter med fokus på personlig medicin for at bakke op om den nationale strategi på området.

”Vi ser et stort potentiale for mere præcis diagnosticering og skræddersyet behandling af hjernesygdomme, og derfor har vi valgt at give knap 90 mio. kr. til forskningsprojekter, der fokuserer på personlig medicin. Men det skyldes også, at vi ser meget positivt på den nationale strategi for personlig medicin og gerne vil være med til at understøtte et godt offentligt initiativ,” siger Christian Elling.

Sundhedsministeriet offentliggjorde den nationale strategi for personlig medicin i slutningen af 2016, og der blev afsat 100 mio. kr. på finansloven til at skyde projektet i gang. I forbindelse med strategien skal der oprettes et nationalt genom-center, der skal være med til at styrke brugen af gentest til at fortælle om en sygdoms udvikling hos den enkelte patient og give et mere præcist billede af, om den pågældende vil have gavn af bestemt medicin eller ej.

For yderligere oplysninger kontakt:

Christian Elling, Acting Senior Vice President. Grants & Prizes, Lundbeckfonden, tlf. 20621276 eller cee@lundbeckfonden.com

Pernille Thorborg Jasper, pressechef i Lundbeckfonden, tlf. 2118 9132 eller ptj@lundbeckfonden.com

www.granndts.com