​Patienter kan tage en bisidder med

Hvis du som patient har indsendt en klage til Styrelsen for Patientklager i forbindelse med din behandling i sundhedsvæsenet, får du tilbudt en dialogsamtale med din region. Samtalen har til formål at afklare de ting, der er sket i dit behandlingsforløb.

Du møder for eksempel den den læge, der har haft ansvaret for din behandling, hospitalsledelsen eller andre, som regionen har valgt til at gennemføre samtalen.

Som patient må du tage en person med til samtalen – det man kalder en bisidder. Det kan være et familiemedlem eller en god ven , men du har også mulighed for at tage en bisidder med fra Danske Patienters bisidderordning.

Hvad tilbyder Danske Patienters bisiddere?

Danske Patienter har et korps af frivillige bisiddere, og du kan få en af dem med til din lokale dialogsamtale. Bisidderen er din støtte under samtalen. Han eller hun hjælper dig med at stille de svære spørgsmål – og hjælper dig med at huske, hvad der blev sagt eller besluttet til samtalen.

Det lyder måske ikke af så meget, men hvis man er berørt af en dårlig oplevelse med sundhedsvæsenet, kan det nogle gange være svært at huske, hvad man egentligt gerne ville have ud af samtalen, når man sidder over for dem, man har klaget over – og det kan også være svært at huske, hvad der egentligt blev sagt, når samtalen er slut.

Her fortæller en af Danske Patienters bisiddere om, hvad hun bidrager med som bisidder– og hvad der kendetegner en god dialogsamtale.

 

Sådan foregår det

Ønsker du at benytte en af Danske Patienters bisiddere, kommer det til at foregå således:

  • Du mødes med bisidderen på et tidspunkt inden dialogsamtalen med regionen. Her taler I om, hvad der er vigtigt for dig at få ud af samtalen. Hvilke spørgsmål vil du have svar på? Og hvad er vigtigt at få sagt?
  • Bisidderen tager med til samtalen som din støtte, der hjælper dig med at få dét ud af samtalen, som du finder vigtigt.
  • Du mødes med bisidderen efter samtalen, hvor I samler op på det, der er blevet sagt. Herefter slutter dit forløb med bisidderen.

Bisidderen er ikke en advokat, der fører en sag. Han eller hun er med til samtalen for at lytte og støtte op om en konstruktiv dialog.

Alle Danske Patienters bisiddere har taget et særligt kursus, så de er bekendt med rammerne for de lokale dialogsamtaler – og de har alle kendskab til sundhedsvæsenet. Således er mange af bisidderen uddannet enten som sygeplejersker eller socialrådgiverre og har igennem deres arbejdsliv stor erfaring med at støtte mennesker.

 

Ønsker du en bisidder?

Kontakt os på telefon 33 41 47 60 eller på e-mail: info@danskepatienter.dk

www.granndts.com