Patientvejleder hjælper og vejleder patienter og pårørende

I alle regioner er der ansat patientvejledere, der har til opgave at hjælpe patienter og pårørende med spørgsmål om sundhedsvæsenet eller hjælpe dem videre i deres forløb.

Vejlederne ved, hvor man skal henvende sig, hvis man gerne vil have en særlig form for hjælp, og de kan således guide patienter og pårørende på rette vej i et sundhedsgvæsen, der ofte er meget komplekst.

Anonymt og uforpligtende

Det er uforpligtende at tale med en patientvejleder – og du har ret til at være helt anonym, hvis du for eksempel har ønsker eller problemer, som ikke umiddelbart kan løses sammen med personalet på hospitalet. Patientvejlederen har tavshedspligt og må derfor ikke tale med andre om din situation.

Får du brug for hjælp, skal du kontakte en patientvejleder i din egen region – den region, hvor du bor. Alle regioner har et patientkontor, hvor patientvejlederne er ansat.

Du kan finde en oversigt over patientkontorerne her.

www.granndts.com